PROSEDYRER FOR KJØP AV EIENDOM FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE

Denne informasjonsen vil steg for steg ta deg gjennom de nødvendige prosedyrene for et sikkert kjøp av leilighet i Tyrkia.

AVTALE

Kjøpsavtalen gjøres direkte mellom selger og kjøper.

The Viking Home har en skriftlig kjøpsavtale med reviderte kjøps- og avtalevilkår som er godkjent av autorisert revisor. Kjøpsavtalen skal utarbeides og ustedes på kjøpers morsmål.

SKJØTE

For å utstede skjøte på eiendommen kreves det en – 1 – kopi av pass samt to – 2 – passfoto fra kjøper. Våre representanter vil hjelpe deg I denne prosessen.

KOSTNADER

Kostnad for skjøtet beløper seg opp til 4% av salgsprisen.

FORSIKRING

Vi anbefaler deg å tegne egen hus- og innboforsikring når kjøpet er gjennomført. Denne forsikringen kan tegnes gjennom alle tyrkiske forsikringsselskap. Om ønskelig vil vi selvfølgelig bistå deg I denne prosessen.