TYRKISK STATSBORGERSKAP VED KJØP AV EIENDOM VERDT MINIMUM 250 000 USD

Dersom du investerer i eiendom i Tyrkia til en verdi av minimum 250 000 USD, har du, din ektefelle samt barn under 18 år rett til å søke om tyrkisk statsborgerskap.

VILKÅR

 • For å kunne søke om tyrkisk statsborgerskap, er man forpliktet til å kjøpe en eiendom i Tyrkia til en minimumsverdi pålydende 250 000 USD, evenuelt flere eiendommer til en samlet verdi av 250 000 USD.

 • Beørte eiendommer skal ikke registreres i navnet til en utenlandsk enhet som søkers/kjøpers ektefelle eller barn.
 • Den som ønsker å søke om tyrkisk statsborgerskap, må ha vært registrert som kjøper/eier av eiendom de siste 3 år. Dersom eiendommen er planlagt solgt, må dette først skje etter 3 år, og denne klausulen må fremkomme av skjøtet.
 • Kjøpssummen for eiendommen skal betales til selger og overføres via bank. Kvittering på overføring fra kjøpers til selgers konto må dokumenteres.

HVORDAN FÅ TYRKISK STATSBORGERSKAP GJENNOM KJØP AV EIENDOM

SKATTEREGISTRERINGSNUMMER

 • Et skatteregistreringsnummer fås ved alle skattekontorer I Tyrkia.
 • Originalt pass og foto er påkrevd.

TYRKISK BANKKONTO

 • Dokumentasjon fra kjøpstransaksjonen er påkrevd.
 • Originalt pass og skatteregistreringsnummer er obligatorisk.
 • Offisiell bekreftelse som indikerer nåværende adresse (eks. faktura fra offentlig institusjon).

KRITERIER FOR EIENDOM VED SØKNAD OM TYRKISK STATSBORGERSKAP

 • Totalverdien på eiendommen må være minimum 250 000 USD eller tilsvarende I tyrkiske lira (enkeltstående eiendom eller flere eiendommer samlet).
 • Eiendommen må være ferdigstilt eller ferdigstilles innen kort tid.
 • Boliglisens er gitt.
 • Skjøte er utstedt.
 • Egnet for formell evalueringsundersøkelse.

KJØP AV EIENDOM

 • Benytt bankoverføring og autentiske transaksjoner som dokumenteres ved kvitteringer.
 • Skjøte/kontrakt må være tinglyst og følgende klausul må fremkomme: “Eiendommen vil ikke bli solgt I løpet av de 3 første årene”.

SAMSVARERKLÆRING

 • Send inn krav om offisiell evalueringsundersøkelse.
 • Send beløp og kvittering på bankoverføring til mottaker.
 • Send inn søknad til Miljø- og urbaniseringsenheten.

SØKNAD OM BOENDE I TYRKIA

 • Samle inn alle nødvendige documenter som kreves.
 • Kontakt Direktoratet for Migrasjonsledelse.

SØKNAD OM TYRKISK STATSBORGERSKAP

 • Samle inn alle nødvendige documenter som kreves.
 • Kontakt Direktoratet for Migrasjonsledelse

.