FÖRFARANDEN FÖR KÖP AV FASTIGHET FÖR UTLÄNDSKA BORGAR

Denna information tar dig steg för steg genom de nödvändiga förfarandena för ett säkert köp av en lägenhet i Turkiet.

AVTAL

Köpsavtalet görs direkt mellan säljaren och köparen.

Viking Home har ett skriftligt köpeavtal med reviderade köpvillkor och avtal godkända av en auktoriserad revisor.

Köpsavtalet måste upprättas och skrivas på köparens modersmål.

lederna

För att utfärda en handling på fastigheten krävs ett – 1 – kopia av pass samt två – 2 – passfoto från köparen. Våra representanter hjälper dig i denna process.

KOSTNADER

Kostnaden för fogen är upp till 4% av försäljningspriset.

FÖRSÄKRING

Vi rekommenderar att du tecknar din egen hem- och hemförsäkring när köpet är slutfört. Denna försäkring kan tecknas genom alla turkiska försäkringsbolag. Om så önskas kommer vi naturligtvis att hjälpa dig i denna process.