TURKISK BORGARSKAP FÖR KÖP AV FASTIGHETSVÄRDMINIMUM $ 250 000

Om du investerar i fastigheter i Turkiet till ett värde av minst 250 000 USD har du, din make och barn under 18 år rätt att ansöka om turkiskt medborgarskap.

VILLKOR

 • För att ansöka om turkiskt medborgarskap måste du köpa en fastighet i Turkiet till ett lägsta värde av $ 250 000 eller flera fastigheter till ett totalt värde av $ 250 000.

 • Påverkade fastigheter ska inte registreras i namnet på en utländsk enhet som den sökande / köpande make eller barn.

 • Den som vill ansöka om turkiskt medborgarskap måste ha registrerats som köpare / ägare av fastigheter under de senaste tre åren. Om fastigheten är planerad att säljas, måste detta först hända efter tre år, och denna klausul måste framgå av gärningen.
 • Köpeskillingen för fastigheten måste betalas till säljaren och överföras via bank. Ett kvitto för överföring från köparen till säljarens konto måste dokumenteras.

HUR DU FÅR TURKISKT BORGAR FÖR GODKÖP

SKATTE REGISTRERING

 • Ett skatteregistreringsnummer finns på alla skattekontor i Turkiet.
 • Originalpass och foto krävs.

TURKISKA BANKKONTO

 • Dokumentation från köptransaktionen krävs.
 • Originalpass och registreringsnummer är obligatoriskt.
 • Officiell bekräftelse som anger aktuell adress (t.ex. faktura för offentlig institution).

KRITERIER FÖR EGENSKAPER I ANSÖKAN OM TURKISK BORGENSKAP

 • Fastighetens totala värde måste vara minst 250 000 USD eller motsvarande i turkiska lira (enstaka eller flera egenskaper kombinerade).
 • Fastigheten måste vara färdigställd eller färdigställd inom en kort tidsperiod.
 • Led har utfärdats.
 • Lämplig för formell utvärderingsstudie.

FASTIGHETSKÖP

 • Använd banköverföring och autentiska transaktioner dokumenterade med kvitton.
 • Beställningen / avtalet måste registreras och följande klausul måste visas: ”Fastigheten kommer inte att säljas under de första tre åren”.

FÖRKLARING

 • Lägg in krav för officiell utvärderingsstudie.
 • Skicka belopp och mottagande av banköverföring till mottagaren.
 • Skicka in ansökan till enheten för miljö och urbanisering.

ANSÖKAN OM BOLIG I TURKIET

 • Samla alla nödvändiga dokument efter behov.
 • Kontakta direktoratet för migrationshantering.

ANSÖKAN OM TURKISK BORGARSKAP

 • Samla alla nödvändiga dokument efter behov.
 • Kontakta direktoratet för migrationshantering.

.